فرا رسید ن اربعین حسینی بر تما می عا شورا ییان تسلیت باد 

 

آنا ن که رفتند کار حسینی کردند و آ نا ن که ماند ند  باید کار زینبی کنند مگرنه یزید ند . 

 

يكي‌ از شگفتي‌هايي‌ كه‌ در حادثة‌ كربلا به‌ وضوح‌ مشاهده‌ مي‌شود، و چهرة‌حماسي‌ حادثة‌ عاشورا را برجسته‌تر مي‌سازد، حضور فعال‌ همة‌ اقشار اجتماع‌ در تولد آن‌تحوّل‌ عظيم‌ بوده‌ است‌.

كارواني‌ كه‌ از شهر مكّه‌ و از لابه‌ لاي‌ مناسك‌ حج‌ راه‌ خويش‌ را يافته‌ وراهي‌سرزمين‌ حماسه‌ و عشق‌ «كربلا» مي‌شود، كارواني‌ است‌ متشكل‌ از زن‌، مرد، پير، جوان‌،نوجوان‌، خردسال‌ و حتي‌ كودك‌ شيرخوار و غلام‌ و برده‌. 

بررسي‌ داستان‌ كربلا و نقش‌ اقشار مختلف‌ اجتماعي‌ در اين‌ حركت‌ پيام‌ آور نكات‌قابل‌ توجهي‌ است‌ كه‌ از آن‌ جمله‌ می تو ا ن   

الف) ايجاد تحول‌هاي‌ اجتماعي‌، تنها با تحوّل‌ در كلية‌ اقشار اجتماع‌ متصوروممكن‌ است‌.

 

 

جهت مطا لعه کامل مقا له به وبسا یت http://www.ashoora.ir

مرا جعه کنید . محمد حسین محبو بی

 

منبع : زن و هویت فرهنگی و قدرت و انتقا ل ارزشها |نقش زنا ن در نهضت حسيني
برچسب ها : است‌ ,اقشار ,اقشار اجتماع‌